Meny

Meny

  office@delfins.at   +43 676 319 43 99

AGB FÜR KUNDEN

ALLMÄNNA AFFÄRSVILLKOR FÖR KUNDER

De följande ”Allmänna affärsvillkoren” (AGB) gäller i den utgåva som är giltig vid det datum då beställningen görs. Detta gäller samtliga köpavtal som ingås mellan Delfins-Design GmbH och dennes kund.

Med sin beställning bekräftar kunden att hen godkänner de Allmänna affärsvillkoren och är bunden att följa dem. Delfins-Design GmbH förbehåller sig rätten att när som helst ändra det aktuella innehållet av erbjudna tjänster och produkter.

Avtalet aktiveras genom att beställningen tas emot och genom att kunden trycker på ”KÖP”-knappen hos Delfins-Design GmbH. Bekräftelsen på att beställningen mottagits sker genom att varan omedelbart skickas iväg.

Den utskickade fakturan gäller som orderbekräftelse.

Erbjudanden och samtliga prisangivelser är dagspris och i euro. Moms är inkluderat i detta pris. Kostnaderna för att skicka varan tillkommer. Skadeståndsanspråk på grund av att leveransen är försenad eller inte kommer, är uteslutet.

Vi garanterar att varan lämnar oss i gott tillstånd.

Betalningssätt: förskottsinbetalning, direktöverföring via bank, Visa- och Mastercard.

Om varan inte finns tillgänglig för leverans och beställningen därför inte kan utföras kommer kunden omedelbart att meddelas om detta. Om köparen inte tar emot leveransen har säljaren rätt att begära ersättning av köparen (25 % av det angivna priset + kostnaderna för återleveransen).

Leveransen sker, om inget annat överenskommits, till den adress som köparen angett. Vid oriktiga, ofullständiga eller otydliga uppgifter från kunden övertar denne alla kostnader som detta orsakar.

Brister på varan ska anges omedelbart vid leveransen.

Kunden godkänner att de uppgifter över kunden som anges i avtalet får sparas och bearbetas med ändamålet att användas vid vår bokföring och för kundevidens. Inga uppgifter lämnas vidare till tredje part. Domstol: Gänserndorf, Österrike

Delfins-Design GmbH accepterar inga skadeståndsanspråk eller ansvar avseende innehåll på de webbplatser eller-sidor som drivs av företaget på internet, särskilt inte för innehåll på företagets online-shop.

Ingen av de erbjudna produkterna är en medicinteknisk produkt.

Avtalsspråk, beställningsspråk och affärsspråk är tyska. Allting kommer att avhandlas

enbart på tyska.