Meny

Meny

  office@delfins.at   +43 676 319 43 99

Datenschutzbestimmungen

Förklaring angående informationsskyldigheten

(förklaring om skydd av personuppgifter)

Vi är måna om att skydda dina personuppgifter. Därför behandlar vi dina uppgifter uteslutande på grundval av de lagstadgade bestämmelserna (den allmänna dataskyddsförordningen, den tyska telekommunikationslagen 2003). I nedanstående punkter informerar vi dig om de viktigaste aspekterna i behandlingen av uppgifter inom ramen för vår webbplats och om hanteringen av personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen inom vårt företag.

Kontakt med oss:

Om du kontaktar oss via formuläret på webbplatsen eller via e-post, sparas de uppgifter som du anger i syfte att bearbeta förfrågan och för det fallet att du har ytterligare frågor eller gör garantin gällande. Dessa uppgifter lämnar vi inte ut utan ditt samtycke.

1. Lagring av uppgifter

Vi gör uppmärksam på att anslutningsinnehavarens IP-uppgifter samt köparens namn, adress, telefonnummer, e-postadress och betalningsuppgifter sparas med hjälp av kakor av Delfins-Design GmbH som driver webbutiken, i syfte att hantera inköpsprocessen och senare genomföra avtalet.

För att genomföra avtalet sparas dessutom följande uppgifter av oss: namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

De uppgifter som du tillhandahåller krävs för att fullgöra avtalet resp. genomföra åtgärder innan avtalet ingås. Utan dessa uppgifter kan vi inte ingå avtalet med dig. Någon överföring av uppgifter till tredje part sker inte, med undantag för överföringen av kreditkortsuppgifterna till de banker/betalningstjänstleverantörer som genomför betalningen i syfte att debitera inköpspriset, till det transport- och speditionsföretag som vi ger i uppdrag att leverera varan samt till vår revisor i syfte att uppfylla våra skatterättsliga skyldigheter.

Om inköpsprocessen avbryts, tas de uppgifter som vi har sparat bort. I händelse av att avtal ingås, sparas samtliga uppgifter i avtalet tills den skatterättsliga lagringsperioden har gått ut.

Uppgifterna om namn, adress, e-postadress, telefonnummer, köpta varor, betalningssätt, orderdatum och fakturadatum sparas därutöver fram till det att produktansvarstiden har gått ut.

Behandlingen av uppgifter sker på grundval av de lagstadgade bestämmelserna i § 96 tredje stycket i den tyska telekommunikationslagen och artikel 6 första stycket bokstav a (samtycke) och/eller bokstav b (nödvändigt för att fullgöra avtalet) i den allmänna dataskyddsförordningen.

2. Kakor

Kakor används för att förbättra tjänsterna för dig. En del av kakorna är absolut nödvändiga för webbplatsens funktion, andra däremot används för att förbättra vår prestanda och din användarupplevelse.

Kakor som är absolut nödvändiga används för att

  • under kort tid spara vad som finns i din varukorg
  • under kort tid spara hur långt du har kommit med en beställning.

Funktionella kakor används för att

  • under kort tid spara dina inloggningsuppgifter
  • säkerställa att dina uppgifter är skyddade när du är inloggad.

Prestandakakor används för att

  • öka webbplatsens prestanda genom att förkorta den tid det tar att hämta de sidor som du besöker
  • förbättra användarupplevelsen.

Målinriktade kakor används för att

  • göra det möjligt för dig att dela med dig av innehåll och markera det med ”Gilla”.

Om du inte tillåter oss att använda kakor, fungerar vissa funktioner och sidor inte så som förväntat. Du kan till exempel inte använda inköpslistan.

För att förbjuda användningen av kakor, kan du ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte längre accepterar kakor automatiskt. Du kan också ta bort kakor som redan har sparats på din hårddisk med hjälp av alternativen i din webbläsare (dessa alternativ finns i vanliga fall i en integritetsmeny).

www.aboutcookies.org (engelska) får du reda på mer om kakor och hur de hanteras. Eller så kan du klicka på ”Hjälp” i din webbläsarmeny.

3. Google Analytics

Vår webbplats använder funktioner från Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC (”Google”, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043). Google Analytics använder så kallade kakor. Det är textfiler som sparas på din dator och möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Den information som med hjälp av kakor samlas in om hur du använder den här webbplatsen, överförs i regel till en server i USA som tillhör Google och sparas där. Om IP-anonymiseringen aktiveras på den här webbplatsen, förkortas dock din IP-adress av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra länder som har undertecknat avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till någon av Googles servrar i USA och förkortas där. På uppdrag av den här webbplatsens operatör använder Google denna information till att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om aktiviteterna på webbplatsen och tillhandahålla webbplatsens operatör ytterligare tjänster som har att göra med användningen av webbplatsen och Internet. Den IP-adress som skickas av din webbläsare inom ramen för Google Analytics, kopplas inte ihop med andra uppgifter från Google. Du kan förhindra att kakorna sparas på din dator genom att göra motsvarande inställning i din webbläsare. Men vi gör dig uppmärksam på att du i så fall eventuellt inte kommer att kunna använda alla funktioner på den här webbplatsen i full omfattning. För att förhindra att de uppgifter som kakan samlar in i samband med din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) skickas till och behandlas av Google, kan du dessutom hämta och installera det insticksprogram för webbläsare som finns tillgängligt på (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

4. Nyhetsbrev

Du har möjlighet att abonnera på vårt nyhetsbrev via vår webbplats. För det ändamålet behöver vi din e-postadress och ditt samtycke till att du kommer att få nyhetsbrevet. Vi skapar och skickar ut våra nyhetsbrev med hjälp av den tekniska plattformen Newsletter2Go GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin.

Så snart du har anmält dig för nyhetsbrevet, skickar vi ett bekräftelsemeddelande via e-post till dig. Meddelandet innehåller en länk för att bekräfta anmälan.

Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet. Skicka din avbeställning till följande e-postadress:

Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet. Skicka din avbeställning till följande e-postadress: office@delfins.at. Efter det tar vi omedelbart bort dina uppgifter för utskick av nyhetsbrevet.

5. Insticksprogram för sociala medier

På grundval av artikel 6 första stycket första meningen bokstav f i den allmänna dataskyddsförordningen använder vi insticksprogram för de sociala nätverken (Facebook) på vår webbplats, i syfte att göra vårt företag mer känt. Det reklamändamål som ligger bakom är att betrakta som ett berättigat intresse i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen. Ansvaret för att verksamheten överensstämmer med dataskyddsbestämmelserna ska säkerställas av respektive leverantör.

a) Facebook

Insticksprogram från det sociala nätverket Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, är inbäddade på våra sidor. Du känner igen insticksprogrammen från Facebook på Facebooks logotyp eller gilla-knappen (”Gilla”) på vår webbplats. En översikt över insticksprogrammen från Facebook hittar du här: http://developers.facebook.com/docs/plugins/

När du hämtar en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant insticksprogram, kopplar din webbläsare upp sig direkt till Facebooks servrar. Facebook skickar insticksprogrammets innehåll direkt till din webbläsare, som bäddar in det på webbsidan.

I och med att insticksprogrammet bäddas in, får Facebook information om att din webbläsare har hämtat motsvarande sida på vår webbplats, även om du inte har något konto på Facebook eller inte är inloggad på Facebook just då. Denna information (inklusive din IP-adress) skickas av din webbläsare direkt till en server som tillhör Facebook i USA och sparas där.

Om du är inloggad på Facebook, kan Facebook koppla besöket på vår webbplats direkt till ditt konto på Facebook. Om du interagerar med insticksprogrammen, till exempel genom att klicka på knappen ”GILLA” eller ”DELA”, skickas motsvarande information likaledes direkt till en av Facebooks servrar och sparas där. Informationen publiceras dessutom på Facebook och visas för dina vänner på Facebook.

Facebook kan använda denna information i reklamsyfte, för marknadsundersökningar och för behovsanpassad utformning av sidorna på Facebook. För det ändamålet skapar Facebook användar-, intresse- och relationsprofiler, till exempel för att utvärdera din användning av vår webbplats med avseende på de reklamannonser som visas för dig på Facebook, informera andra användare av Facebook om dina aktiviteter på vår webbplats och tillhandahålla ytterligare tjänster som är knutna till användningen av Facebook.

Om du inte vill att Facebook ska koppla de uppgifter som Facebook samlar in via vår webbplats till ditt konto på Facebook, måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats.

Upplysning om för vilket ändamål och i vilken omfattning uppgifterna samlas in och om hur de behandlas och används av Facebook framgår av Facebooks integritetspolicy (https://www.facebook.com/about/privacy/). Där kan du också läsa om dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet.

c) Inbäddat förtroendemärke från Trusted Shops

Trusted Shops förtroendemärke är inbäddat på den här webbplatsen för att visa vårt kvalitetsmärke från Trusted Shops och i förekommande fall de samlade omdömena samt för att erbjuda köpare Trusted Shops-produkter efter en beställning. Förtroendemärket och de tjänster som det gör reklam för, är ett erbjudande från Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln.

När förtroendemärket hämtas, sparar webbläsaren automatiskt en så kallad loggfil på servern, som till exempel innehåller din IP-adress, datum och tid då det hämtades, överförd datamängd och den leverantör som har gett hämtkommandot (åtkomstuppgifter), för att dokumentera hämtningen. Dessa åtkomstuppgifter utvärderas inte och skrivs automatiskt över senast sju dagar efter det att ditt besök på sidan har avslutats.

Andra personuppgifter överförs till Trusted Shops endast i den mån du bestämmer dig för att använda Trusted Shops-produkter när du har gjort en beställning eller du redan har registrerat dig för användningen. I så fall gäller det avtal mellan dig och Trusted Shops som du har ingått.

d) Newsletter2GO

Vi skapar och skickar ut våra nyhetsbrev med hjälp av den tekniska plattformen Newsletter2GO GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin.

6. Google Maps

Vår webbplats använder Google Maps för visuell framställning av geografisk information. Produkten Google Maps är en karttjänst som tillhandahålls av Google LLC (”Google”, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA). I och med användningen av Google Maps, kan information om användningen av den här webbplatsen, inklusive din e-postadress, överföras till Google i USA. När du hämtar en sida på vår webbplats som innehåller Google Maps, kopplar din webbläsare upp sig direkt till Google Maps servrar. Google skickar kartinnehållet direkt till din webbläsare, som bäddar in det på webbsidan.

Mer information om hur Google behandlar uppgifter framgår av Googles integritetspolicy som finns på www.google.com/privacypolicy.html.

Användarvillkoren för Google Maps hittar du på webbadressen www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

7. Dina rättigheter

Du har alltid rätt till upplysning, rättelse, borttagning, begränsning, dataportabilitet, återkallande och invändning. Om du tror att behandlingen av dina uppgifter strider mot dataskyddslagen eller att dina krav med avseende på uppgiftsskydd har kränkts på något annat sätt, kan du inge klagomål till tillsynsmyndigheten. I Sverige är detta datainspektionen.

Du når oss på följande kontaktuppgifter:

Delfins-Design GmbH
Thavonweg 20
2301 Oberhausen
+43 (0) 676 319 43 99
office@delfins.at