Meny

Meny

  office@delfins.at   +43 676 319 43 99

Widerrufsrecht

Ångerrätt

Du har rätt att inom fjorton dagar frånträda det här avtalet utan att ange några skäl.

Ångerfristen är fjorton dagar från och med den dag då du eller en tredje part som du har angett och som inte är transportören, har tagit den sista varan i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss
 

Delfins-Design GmbH, Thavonweg 20, 2301 Oberhausen/Österrike, tfn: +43 (0) 676 319 43 99

e-post: office@delfins.at

om ditt beslut att frånträda det här avtalet genom att lämna en entydig förklaring (till exempel genom att skicka ett brev via vanlig post, telefax eller e-post). För det ändamålet kan du använda medföljande mall för ångerblankett.

För att hålla ångerfristen räcker det att du skickar iväg meddelandet om att du utövar ångerrätten innan ångerfristen har gått ut.

Följderna av att ångerrätten utövas

Om du frånträder det här avtalet, måste vi omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då meddelandet om att du frånträder avtalet inkom till oss, återbetala alla betalningar som vi har fått av dig, inklusive leveranskostnaderna. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde vid den ursprungliga transaktionen, såvida inget annat uttryckligen har överenskommits med dig. Under inga omständigheter debiteras du avgifter på grund av den här återbetalningen.

Vi kan vägra återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis för att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som sker tidigast.

Du måste skicka tillbaka eller överlämna varorna till oss omedelbart och i varje fall senast inom fjorton dagar från den dag då du meddelade oss om att du frånträder avtalet.

Fristen hålls om du skickar iväg varorna innan fristen på fjorton dagar har gått ut.

Du står för de direkta kostnaderna för returneringen av varorna.

Du måste ersätta varornas eventuella värdeförlust endast om denna värdeförlust kan härledas till en hantering av varorna som inte var nödvändig för att kontrollera varornas beskaffenhet, egenskaper och funktionssätt.

Uteslutande av rätten att frånträda avtal

Rätten att frånträda avtal föreligger inte vid leverans av varor som har tillverkats enligt kundens specifikationer, vilka entydigt är anpassade efter de personliga behoven. Av hygieniska skäl går det dessutom inte att skicka tillbaka örhängen och bandage senare än inom 24 timmar efter mottagning av paketet.

Mall för ångerblankett för nedladdning